Základní umělecká škola Trhové Sviny

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - 2014


Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

Globální grant CZ.1.07/1.3.40

"Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji"
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt č. : CZ.1.07/1.3.40/01.0004 - "Odborné umělecké semináře - DVPP a profesní rozvoj pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji"

2014


ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny i uspěla v grantovém řízení OPVK a získala finanční prostředky na pořádání odborných uměleckých seminářů pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků Jihočeského kraje v letech 2013 a 2014.
Semináře vysoce erudovaných lektorů jsou určeny pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zaměřených na uměleckou, estetickou a etickou výchovu, tedy zejména uměleckých škol, základních i mateřských škol a domů dětí a mládeže v jihočeském regionu.
Pro tento rok jsme připravili jsme 30 seminářů, s jejichž obsahem Vás seznámí řada příloh. Semináře jsou pro cílovou skupinu zdarma.

Přihlášky lze vyplnit a odeslat přímo zde ve formuláři PDF pomocí tlačítka ODESLAT pokud používáte poštovního klienta např. Window mail. V jiném případě uložte vyplněný PDF soubor na pevný disk a pošlete jako přílohu k mailu na adresu info-dvpp@zustsviny.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE - 2014 - »TERMÍNY«DVPP - HRA NA KLAVÍR - 2014-2
Petr Šefl 13.10.2014
Interpretace skladeb J.S. Bacha na moderní klavír
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
D.Mus. Jan Krejcar 15.10.2014
Moderní výzkum v oblasti procesu a praktiky ukládání hudby do paměti pro vystupující umělce
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
D.Mus. Jan Krejcar 16.10.2014
Profesionální kariérová dráha umělce v žánru vážné hudby v 21. století a praktická implikace pro mladé talenty
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
MgA. Jitka Fowler Franková 21.11.2014
Řešení technických problémů v klavírní literatuře z pohledu americké pedagožky D. Taubman
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
MgA. Ivo Kahánek Ph.D. 26.11.2014
Metody produktivního nácviku skladeb
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
MgA. Jakub Uhlík 2.12.2014
Klavírní zvuk napříč čtyřmi stoletími, aneb zásady tvorby kultivovaného tónu
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘEDVPP - HRA NA KYTARU - 2014-2
Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. 1.12.2014
Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘEDVPP – TANEC - 2014-2
Agnes Dufour 1. 11. a 2.11. 2014
Využití taneční techniky Feldenkrais v taneční a pohybové výchově dětí
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘEDVPP – ZPĚV - 2014-2
MgA. Martina Stecherová 5. 11. 2014
Zpívat může každý?!
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
Jiří Tichota 17.12. 2014
Kolektivní interpretace vokálních sladeb
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
DVPP – VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 2014-2
Mgr. Václava Zamazalová 13.9.2014
Ruce a doteky I.
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
Mgr. Václava Zamazalová 14.9.2014
Ruce a doteky II.
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
Mgr. Václava Zamazalová 13.9.2014
Světlo I.
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
Mgr. Václava Zamazalová 27.9.2014
Světlo II.
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE
Mgr. Václava Zamazalová 27. a 28.9.2014
Reflexe ročních období ve výtvarných činnostech – 4 praktické dílny
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘEDVPP - HRA NA KLARINET - 2014-2
Irvin Venyš Ph. D. 26.11.2014
Metody produktivního nácviku skladeb
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE

DVPP - HRA NA AKORDEON - 2014-2

Mgr. Ladislav Horák

16.12.2014
Moderní trendy ve hře na akordeon
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE


DVPP – OSTATNÍ - 2014-2
Doc. Mgr. Eduard Douša Ph.D. 2.12. 2014
Didaktická aplikace české hudby 20. století a české hudby současné ve výuce hudební nauky na ZUŠ
PŘIHLÁŠKA A OBSAH SEMINÁŘE


DVPP 2014