Učitelé vyučující na této pobočce

Bc. Balek Jiří - sborový zpěv, hudební nauka, varhany

Balková Marie - varhany, sborový a sólový zpěv, hudební nauka

Mgr. Procházka Luboš - zobcová flétna

MgA. Ferenczi Klára - kytara

Mgr. Valentová Magdaléna - klavír