Učitelé vyučující na této pobočce

Balková Marie - varhany, sborový a sólový zpěv, hudební nauka

Mgr. Brothánková Lenka - zobcová flétna, Tvořivý kurz

MgA. Ferenczi Klára - kytara

Mgr. Valentová Magdaléna - klavír