Učitelé vyučující v T. Svinech

Bc. Balek Jiří - EKN, hudební nauka, varhany, sborový a sólový zpěv
Hájková Radka
- violoncello
Mgr. Hromková Irina
- kytara, kytarový soubor
MgA. Chromčáková Kateřina
- zpěv
Janová Blanka DiS.
- zpěv
Kadlecová Monika
- taneční obor
Mgr. Kolcová Larisa
- housle, viola
Kučírková Markéta
- housle
Mgr. Kudrnová Hana
- zpěv
Ing. Kuthanová Michaela, DiS.
- klavír
Kuthanová Věra
- housle, zobcová flétna
Menšík Josef, Dipl. um.
- kytara, housle
Mgr. Pešková Marie
- housle, zpěv
Mgr. Podroužek Jan, DiS.
- kytara
Bc. Sýkora Vojtěch, DiS.
- bicí
Mgr. Štorová Jana, DiS.
- akordeon
Šulistová Jana, dipl.spec.
- klavír, akordeon
MgA. Tauer Robert
- lesní roh
Mgr. Tröstl Michael
- klavír
MgA. Tuháčková Monika
- klavír, zobcová flétna
Urbánek Zdeněk
- zobcová flétna, klarinet
Vithová Michaela
- klavír
Bc. Vobořilová Karolína, DiS., stud. VŠ v Bratislavě
- kytara
Mgr.A. Vilímová Dana
- výtvarný obor
Bc. Zikmundová Markéta
- příčná flétna, zobcová flétna

Učitelé podle oddělení

Klavírní oddělení

MgA. Dvořáková Ludmila (na MD)
Ing. Kuthanová Michaela, DiS.
Bc. Pelcová Zuzana (na MD)
Šulistová Jana, dipl.spec.
Mgr. Tröstl Michael
MgA. Tuháčková Monika
Vithová Michaela
Mgr. Valentová Magdaléna
Vrublová Anna, DiS.

Smyčcové oddělení

Dašková Blanka
Hájková Radka
Mgr. Kolcová Larisa
Kučírková Markéta
Kuthanová Věra
Menšík Josef, dipl.um.
Mgr. Pešková Marie
Tröstl Jaroslav

Dechové oddělení

Brácha Jaroslav
Mgr. Brothánková Lenka
Dašková Blanka
Honsová Jana
Kopsová Andrea, DiS.
Kuthanová Věra
Mgr. Procházka Štanglová Marie (na MD)
MgA. Tauer Robert
Tröstl Jaroslav
MgA. Tuháčková Monika
Urbánek Zdeněk
Bc. Zikmundová Markéta

Kytarové oddělení

MgA. Ferenczi Klára
Mgr. Hromková Irina
Menšík Josef, dipl.um.
Mgr. Podroužek Jan, DiS.
Bc. Vobořilová Karolína, DiS.

Oddělení bicích nástrojů

Bc. Sýkora Vojtěch, DiS.

Pěvecké oddělení

Bc. Balek Jiří
Balková Marie
Falta Josef, DiS.
MgA. Chromčáková Kateřina
Janová Blanka DiS.
Mgr. Kudrnová Hana
Mgr. Pešková Marie

Oddělení EKN

Bc. Balek Jiří
Parkan Aleš, DiS.
Vrublová Anna, DiS.

Akordeonové oddělení

Brácha Jaroslav
Parkan Aleš, DiS.
Mgr. Štorová Jana, DiS.
Šulistová Jana, dipl.spec.

Varhanní oddělení

Bc. Balek Jiří
Balková Marie
MgA. Dvořáková Ludmila (na MD)

Hudebně-teoretické oddělení

Bc. Balek Jiří
Mgr. Brothánková Lenka
Honsová Jana
Menšík Josef, dipl.um.
Mgr. Tröstl Michael

Taneční oddělení

Kadlecová Monika
Müllerová Jindra

Výtvarné oddělení

Mgr. Brothánková Lenka
Mgr.A. Vilímová Dana