Příměstské tábory 2018

Plakát

Přihláška

Případ zmizelého skladatele
- detektivní příběh ze současnosti, ve kterém děti budou vyšetřovat, kam a proč zmizel skladatel a proč po sobě zanechal pouze noty a housle. Děti se hravou a nenásilnou formou dozvědí mnoho zajímavých informací ze světa klasické i moderní hudby, seznámí se s hudebními skladateli, hudebními nástroji a vyzkouší si mnoho dovedností z nejrůznějších oblastí hudby, výtvarného umění, pohybových her atd.

Věková hranice: 7 – 15 let
Místo: učebny ZUŠ v prostorách SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

Plakát

Přihláška

Trosečníci
– děti budou tvořit skupinu trosečníků, kteří se snaží přežít na pustém ostrově. Vybudují si přístřeší, naučí se lovit a vyzkouší si mnoho aktivit z nejrůznějších oblastí. Lektory budou pedagogové ZUŠ, kteří hravou formou propojí téma tábora s dovednostmi v oblasti hudby, výtvarného umění i pohybových her.

Místo: ZŠ Zubčice

Plakát

Přihláška

Praotec Čech
– děti budou tvořit lid, který pod vedením praotce Čecha hledá místo, kde by se usídlil. Až svou horu Říp naleznou, vybudují si tam své obydlí a zabydlí se.
Lektory budou pedagogové ZUŠ, kteří hravou formou propojí téma tábora s nejrůznějšími aktivitami z oblasti hudby, výtvarného umění, pohybových her atd.

Místo: ZŠ Svatý Jan nad Malší