Novohradská flétna

Oblíbená soutěž zobcových a příčných fléten, která vznikla jako reakce na ukončení soutěžních setkávání "Pískání pro zdraví."

» VÝSLEDKY UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ

XVI. roč. NF - 2019

10. května 2019

Soutěž Novohradská flétna, která je určena mladým flétnistům do 18 let, se stala již tradičně součástí vzdělávacích aktivit nejen uměleckých škol. Hráči na flétny zobcové i příčné a jejich učitelé zde mohou porovnat výkony a konzultovat metodické cesty k dosaženým výsledkům. Soutěž příznivě ovlivňuje účastníky ve vztahu k nástroji, hudbě i umění obecně, což se stává velmi potřebnou devizou v současné době. Soutěž s osobní účastí hudební skladatelky Vlasty Bachtíkové je pro účastníky z ČR i zahraničí atraktivní a má vysokou uměleckou úroveň. Porotu tvoří přední výkonní umělci a pedagogové flétnové hry. Soutěže se pravidelně účastní kolem 100 hráčů.

» Harmonogram XVI. ročníku

» Instrukce k parkování

 

* přihlášku můžete vyplnit online přímo zde, nebo si ji vytiskněte ze souboru pdf, vyplňte a zašlete poštou

» PROPOZICE

» DIE PROPOSITION (DE)

» PŘIHLÁŠKA/DIE ANMELDUNG

» VZOR PŘIHLÁŠKY/DAS MUSTER FÜR DIE ANMELDUNG (DE)

   PŘIHLÁŠKA ONLINE - je nutné vyplnit všechna políčka!!!

Vysílající organizace *

Adresa *

E-mail odesílatele *

Telefon *

Příjmení a jméno soutěžícího *

Datum narození *

Bydliště *

Soutěžní kategorie *

Název a autor skladby (uveďte celé jméno) *
u kat. 3-6 vyplňte minimálně dvě skladby   

Celková délka vystoupení *

Učitel: Příjmení, jméno *

Korepetior: Příjmení, jméno    

Jméno a příjmení odesílajícího *


* Vyplněním a odesláním tohoto online formuláře zároveň souhlasíte s pořízením fotodokumentace, zvukového nebo obrazového záznamu ze svého vystoupení pro potřeby další propagace soutěže. Souhlasím s případným umístěním tohoto materiálu na internetu.