HOSTÉ 3. ROČNÍKU:

Pavel Steidl (CZE) - Karol Samuelčík (SVK)
- Rostislav Coufal (CZE) - Adam Novák - housle (CZE)
Václav Hornych a studenti SUPŠ H. Králové - Petr Vančata

 

» TISKOVÁ ZPRÁVA

» PROPOZICE + HARMONOGRAM

» PŘIHLÁŠKA / APPLICATION

ONLINE PŘIHLÁŠKA 2018 / ONLINE APPLICATION 2018

!!! PO ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY BUDE NA VAŠI E-MAILOVOU ADRESU ZASLÁNA POTVRZOVACÍ ZPRÁVA O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ NÁS E-MAILEM NEBO TELEFONICKY KONTAKTOVAT. !!!

Bydliště / Address *
E-mail *
Telefon / Phone *
Příjmení a jméno / Surname and Name *
Datum narození / Date of birth *

Mám zájem o/I am inerested in:*
kurz A/course A (900,- CZK)
kurz B/course B (1900,-CZK)

uveďte *


Mám zájem o hru v orchestru ANO/NE (uveďte) *

I am interested in playing in the orchestra YES/NO   


Masterclass

Chci být zařazen k / Relegated to (vyberte 1-2 možnosti)
hodinu lze mít s více lektory, jde ovšem pouze o orientační informaci

1)Pavel Steidl, 2) Karol Samuelčík *

 

 

 


Skladby ke studiu / Track to study *

Zákonný zástupce: Příjmení, jméno / Sender´s name: *

Hráčská úroveň, stupeň studia/Player level, level of education
(Navštěvuji ZUŠ, konzervatoř, jinou školu/
I attend art school, conservatory or other school)

Jméno a příjmení odesílajícího *

* Vyplněním a odesláním tohoto online formuláře zároveň souhlasíte s pořízením fotodokumentace, zvukového nebo obrazového záznamu ze svého vystoupení pro potřeby další propagace soutěže. Souhlasím s případným umístěním tohoto materiálu na internetu.

KONTAKT:

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny,
Tel.: 731 418 323, E-mail: kytarovekurzyts@gmail.com, www.zustsviny.cz