» PROPOZICE

» PŘIHLÁŠKA / APPLICATION

ONLINE PŘIHLÁŠKA 2017 / ONLINE APPLICATION 2017

Bydliště / Address *
E-mail *
Telefon / Phone *
Příjmení a jméno / Surname and Name *
Datum narození / Date of birth *

Mám zájem o/I am inerested in:*
kurz A/course A (900,- CZK)
kurz B/course B (1400,-CZK)

uveďte *


Mám zájem o hru v orchestru ANO/NE (uveďte) *

I am interested in playing in the orchestra YES/NO   


Masterclass

Chci být zařazen k / Relegated to (vyberte 1-2 možnosti)
hodinu lze mít s více lektory, jde ovšem pouze o orientační informaci

1)Patrik Vacík, 2) Matěj Freml, 3) Ozren Mutak *

 

 

 


Skladby ke studiu / Track to study *

Zákonný zástupce: Příjmení, jméno / Sender´s name: *

Hráčská úroveň, stupeň studia/Player level, level of education
(Navštěvuji ZUŠ, konzervatoř, jinou školu/
I attend art school, conservatory or other school)

Jméno a příjmení odesílajícího *

* Vyplněním a odesláním tohoto online formuláře zároveň souhlasíte s pořízením fotodokumentace, zvukového nebo obrazového záznamu ze svého vystoupení pro potřeby další propagace soutěže. Souhlasím s případným umístěním tohoto materiálu na internetu.

KONTAKT:

V. Kuthanová, ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny, Tel.: 731 418 323, E-mail: info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz