Aktuality / akce

28.6.2019

Úřední hodiny ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny v období od 1. 7. do 26. 8. 2019:

13.6.2019

Aktuální nabídka koncertů pořádaných Kruhem přátel hudby v nadcházející sezóně 2019-2020:

5.6.2019

Žáci ze třídy Radky Hájkové se zúčastnili koncertu Jihočeského violoncellového orchestru ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR v rámci ZUŠ Open 2019:

    

4.6.2019

Hubert Smolík ze třídy Roberta Tauera získal na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně 1. cenu. Michaela Vítková si odvezla třetí cenu a uznání prvního stupně. Srdečně blahopřejeme!

 

28.5.2019

Karolína Staňková a Štěpánka Čermáková ze třídy Aleše Parkana získaly v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN 1. a 2. cenu.

 

 

14.5.2019

Akordeonové duo Štěpánka Čermáková a Jan Kai Marek se umístilo v ústředním kole soutěže ZUŠ na prvním místě. Další 1. místo získala i Štěpánka Čermáková. Lukáš Hart a Jan Kai Marek získali 2. místa:

 

 

  

13.5.2019

Na Novohradské flétně se umístili Lukáš Tlapa na 2. místě a Gabriela Tlapová na 1. místě. Gabriela Tlapová se zároveň stala absolutním vítězem v kategorii zobcových fléten.

        

9.5.2019

Žáci naší ZUŠ reprezentovali školu na soutěži Zlivská kytara:

  

  

 

30.4.2019

Anna Lepschy ze třídy Kláry Ferenczi získala na kytarové soutěži ve Frýdku-Místku čestné uznání prvního stupně.

29.4.2019

Karolína Staňková a Štěpánka Čermáková ze třídy Aleše Parkana získaly v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN dvě 1. místa s postupem do ústředního kola.

 

24.4.2019

S lítostí a vděčnou vzpomínkou oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý kolega a přítel, pan Jan Hornát. V našich srdcích zůstane jako vynikající pedagog a čestný a milý člověk, který pro naši školu vykonal mnoho dobrého a jehož odkaz žije v naší základní umělecké škole i nadále. Čest jeho památce.

23.4.2019

Žáci ze třídy Michaely Kuthanové se zúčastnili Krajské klavírní přehlídky ve Zlivi. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

   

15.4.2019

Tadeáš Tvaroh se na jindřichohradeckém Flautování umístil ve zlatém pásmu, stal se laureátem ročníku a získal ocenění za přesvědčivý pódiový výkon. Lukáš Tlapa se umístil v pásmu stříbrném, Gabriela Tlapová ve zlatém:

  

 

15.4.2019

Štěpánka Čermáková získala na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě čestné uznání:

9.4.2019

Barokní trio ve složení Marcel Cibulka, Hubert Smolík a Tereza Klímová ze tříd Radky Hájkové, Michaely Kuthanové a Roberta Tauera získalo v krajském kole soutěže ZUŠ 1. cenu.

Barbora Švarcová ze třídy paní učitelky Hany Kudrnové se v okresním kole soutěže Jihočeský zvonek umístila ve zlatém pásmu. Blahopřejeme!

4.4.2019

Letošní příměstský tábor s názvem "Ztracená říše" se blíží, podrobné informace a přihlášku naleznete v záložce "Příměstské tábory."

3.4.2019

Žáci ze třídy Blanky Daškové získali v Krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 1. a 2. místo. Lukáš Tlapa získal zároveň ocenění pro nejmladšího soutěžícího, Gabriela Tlapová cenu za obohacení flétnového repertoáru a Tadeáš Tvaroh ocenění za vyzrálý hudební projev.

 

  

1.4.2019

Akordeonové oddělení získalo v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon čtyři 1. místa s postupem, dále jedno 1. místo, dvanáct 2. míst a dvě 3. místa.

   

   

    

   

 

1.4.2019

Karolína Staňková a Štěpánka Čermáková ze třídy Aleše Parkana získaly 1. místa s postupem v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN. Štěpánka Čermáková rovněž získala zvláštní ocenění za interpretaci skladeb.

 

29.3.2019

Pěvecké sbory Zvonky a Zvony se pod vedením Jiřího a Marie Balkových umístily v bronzovém pásmu v krajském kole soutěže ZUŠ konaném v Českém Krumlově.

 

V krajské přehlídce sborů ve Strakonicích se Zvonečci umístili ve stříbrném pásmu a Zvony v pásmu bronzovém.

 

27.3.2019

Ve dnech 25. a 26. března 2019 se v ZUŠ v Třeboni uskutečnilo krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na akordeon. Naše škola byla početně zastoupena díky aktivnímu, odpovědnému a kreativnímu přístupu našich pedagogů, zájmu i vstřícnosti žáků a jejich rodičů. Bez obětavé tvůrčí spolupráce všech zúčastněných stran by nebylo možné dosáhnout tak krásných výsledků, které potvrzují nadání, šikovnost, cílevědomost a nadšení našich žáků stejně jako profesionalitu a kvalitu práce jejich pedagogů. Mnohokrát děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, kterou všichni zúčastnění přispěli nejen k dobrému jménu školy, ale i k propagaci zdejšího regionu. Upřímná blahopřání všem ke krásným výsledkům a do ústředního kola soutěže, do Plzně, držíme postupujícím palce!

Výsledková listina:

15.3.2019

Barokní trio ve složení Marcel Cibulka, Hubert Smolík a Tereza Klímová ze tříd Radky Hájkové, Michaely Kuthanové a Roberta Tauera získalo v okresním kole soutěže ZUŠ 1. cenu s postupem.

8.3.2019

Hubert Smolík ze třídy pana učitele Roberta Tauera získal ve společném projektu komorní hry - tria lesních rohů - ZUŠ. B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 a ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny 1. cenu s postupem do ústředního kola. Blahopřejeme Hubertovi i panu učiteli a přejeme hodně štěstí do dalšího soutěžního klání.

8.3.2019

Matěj Hulička ze třídy paní učitelky Markéty Zikmundové získal ve společném projektu komorní hry Fatal Trio ZUŠ. B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 a ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny 2. cenu a cenu za provedení skladby Jana Meisla.

 

Žáci ze třídy Blanky Daškové získali v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů dvě 1. místa s postupem.

 

8.3.2019

Akordeonové oddělení získalo v okresním kole soutěže ZUŠ konaném v Českých Budějovicích devatenáct 1. míst s postupem a pět 2. míst. Duo Štěpánka Čermáková a Jan Kai Marek ze tříd Aleše Parkana a Jany Šulistové se stalo absolutním vítězem.

        

        

        

        

5.2.2019

Štěpánka Čermáková ze třídy Aleše Parkana, žáci kytarového souboru ze třídy Iriny Hromkové, Matěj Hulička ze třídy Markéty Zikmundové, žáci Blanky Daškové Lukáš Tlapa, Gabriela Tlapová a Tadeáš Tvaroh a Matěj Hrtus ze třídy Josefa Menšíka získali ocenění Talent v masce:

    

    

7.12.2018

Kapely Struny a Mabošťan pod vedením Josefa Menšíka získaly první a druhé místo na Krumlovské dětské portě.

     

9.11.2018

Štěpánka Čermáková ze třídy Aleše Parkana a Lukáš Hart ze třídy Jany Štorové se na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze umístili ve stříbrném pásmu.

     

9.11.2018

Žákyně naší ZUŠ Pavla Kunzová ze třídy Radky Hájkové se zúčastní projektu České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol ČR, v rámci kterého vystoupí v pražském Rudolfinu s orchestrem sestaveným ze žáků ZUŠ a členů České filharmonie.

16.11.2018

» Přehled koncertů a vystoupení v T. Svinech

» Organizace školního roku

» Pěvecké sbory

---------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRHY KOLEKTIVNÍCH VÝUK

v T. Svinech a všech pobočkách