Dokumenty

» Elektronická žákovská knížka

» ŠVP

» Školní řád

» Školné 2017-2018

» Přihláška ke studiu

» Odhláška ze studia

» Souhlas s př. audio/video dokumentů

» Žádost o povolení ind. dom. studia HN

 

» Pronájem hudebních nástrojů 2017-2018

» Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

» Předpis půjčovného

» Protokol o přijímání žáků

» Evidence pracovní doby

 

» Legislativa

» Zřizovací listina

» Inspekční zpráva 2008

» Inspekční zpráva 2016                » příloha školy - výsledky soutěží ve šk. roce 2015/2016

» Granty a příspěvky