Učitelé vyučující na této pobočce

Bc. Balek Jiří - hudební nauka, EKN, zpěv

Dašková Blanka - housle, violoncello, zobcová flétna

Andrea Kopsová, Dis. - zobcová flétna

MgA. Vilímová Dana - výtvarný obor