Učitelé vyučující na této pobočce

Brácha Jaroslav - akordeon, zobcová flétna

Mgr. Kudrnová Hana - zpěv

Müllerová Jindra - taneční obor

Šulistová Jana, dipl.spec. - akordeon, klavír

Mgr. Tröstl Michael - hudební nauka 

MgA. Tuháčková Monika - klavír, zobcová flétna

MgA. Vilímová Dana - výtvarný obor

Bc. Vobořilová Karolína, Dis. - kytara