Učitelé vyučující na této pobočce

Menšík Josef, dipl.um. - kytara, housle

Mgr. Valentová Magdaléna - klavír