Učitelé vyučující na této pobočce

Honsová Jana - zobcová flétna, hudební nauka

Menšík Josef, dipl.um. - kytara, housle

Mgr. Valentová Magdaléna - klavír