Učitelé vyučující na této pobočce

Mgr. Kudrnová Hana - zpěv, klavír

Šulistová Jana, dipl.spec. - klavír

Mgr. Luboš Procházka - akordeon

Mgr. Tröstl Michael - klavír, hudební nauka