Kurzy tvořivé výchovy

10.11.2018

Jsme velice rádi, že se neustále zvyšuje zájem dětí o studium v Základní umělecké škole F. Pišingera v Trhových Svinech. Zároveň jsme však limitováni kapacitou školy, která činí 545 žáků. Proto jsme zájem o umělecké vzdělávání vyřešili nabídkou kurzů.

KURZY TVOŘIVÉ VÝCHOVY zahrnují oblast hudební, taneční, výtvarnou, dramatickou i oblast sborového zpěvu. Cílem kurzů je rozvíjet v dětech jejich umělecký potenciál, seznámit je se základy práce v jednotlivých uměleckých oborech a připravit je k dalšímu studiu na umělecké škole. Přihláška do kurzu je totožná s přihláškou do ZUŠ, naleznete ji v odkazu "dokumenty". Do kurzů jsou zařazováni žáci, které bychom jinak nemohli přijmout. V dalším období budou pak do ZUŠ přijímáni přednostně.

název kurzu

věková skupina

hodinová dotace

kurzovné za pololetí

A – Pohybové hry

4 – 6 let

2 hodiny týdně

1200,-

B – Tvořivá dílna

neomezeno

2 hodiny týdně

1350,-

 

neomezeno

3 hodiny týdně

1500,-

C – Dramatický kurz

neomezeno

2 hodiny týdně

1200,-

D – Zpěvohrátky

4 – 10 let

1 hodina týdně

500,-

E – kurz
Sborový zpěv

neomezeno

1 hodina týdně

500,-

F – kurz
Hravě k muzicírování

neomezeno

2 hodiny týdně

1350,-

G – kurz
Základy ovládání PC

děti, dospělí, senioři

2 hodiny týdně

1350,-

 

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku, kterou naleznete v odkazu "dokumenty" nebo obdržíte v kanceláři školy.

Těšíme se na vás                                                           Lekotři kurzů a zaměstnanci ZUŠ