Učitelé vyučující na této pobočce

Mgr. Brothánková Lenka - zobcová flétna, hudební nauka

Falta Josef, DiS. - zpěv

Janová Blanka, DiS. - sborový zpěv

Menšík Josef, Dipl. um. - kytara

Vrublová Anna, DiS. - klavír