Učitelé vyučující na této pobočce

Janová Blanka, DiS. - sborový zpěv

Menšík Josef, Dipl. um. - kytara

Vrublová Anna, DiS. - klavír

Valach Ondřej - saxofon

Jan Podroužek, DiS. - kytara, hudební nauka